For companies

Ramps and other platforms

Tam gdzie z różnych względów zastosowanie tradycyjnych rozwiązań przeładunkowych jest nieefektywne stosuje się ręczne pomosty lub rampy mobilne niezintegrowane z obiektem.

doki_rampy_341.JPG

MODELE

doki_rampy_341.JPG

POMOST PRZEŁADUNKOWY PP

Jest przeznaczony dla ramp zewnętrznych i wewnętrznych, gdy zmostkowane mają być małe i średnie różnice wysokości pomiędzy krawędzią rampy a powierzchnią ładunkową pojazdu.

Sprężyny naciskowe kompensują ciężar pomostu tak że obsługa jednoosobowa jest wystarczająca. Dostępne w wersji stacjonarnej i przesuwnej.

doki_rampy_366.jpg

RAMPY MOBILNE

Oferują możliwość bezpośredniego rozładunku i załadunku z poziomu gruntu przestrzeni ładunkowej ciężarówek, kontenerów, wagonów itp. Dostępne są w dwóch wariantach standardowej (PAR) i z dodatkową poziomą platformą (PARP).

Akcesoria

pomosty_akcesoria_1.JPG

PGB

Ruchomy odbój najazdowy (pływający)

pomosty_akcesoria_2.JPG

PGV

Ruchomy odbój najazdowy (przestawny)

pomosty_akcesoria_3b.JPG

ODBOJE

Odboje stałe PGF, PGFS, PGS, PBGP, płyta odbojowa PZPS

pomosty_akcesoria_4.JPG

PEF, PEK

Naprowadzacze

pomosty_akcesoria_5.JPG

PAFP, PAFO

Słupki ochronne