PRIVATPOLITIK

Användningen av material som finns på Beditoms hemsida - Z. Bednarczyk sp. z o.o.

 1. Det är tillåtet att använda Beditom sp. z o.o.  hemsida  i det normala intervallet med möjlighet att kopiera, visa, överföra exklusiva ändringar helt eller delvis av innehållet och elementen som används för att bygga webbplatsen.
 2. Upphovsrätt och andra bestämmelser om skydd av immateriella rättigheter omfattas av:
  - grafiska element
  - egna namn
  - ursprungligt ord och grafik
  - andra kännetecken på webbplatsen.
 3. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. Företaget förbehåller sig ensamrätten att använda dessa tecken och märkningar om de inte omfattas av licensvillkoren för programvarukomponenterna som används för att bygga Beditoms webbplatser - Beditom sp. z o.o.
 4. Webbplatser i Beditom sp. z o.o. företag de är skyddade enligt lag. Överträdelse av beditoms företagets immateriella rättigheter  kommer att resultera i att bli medlem i domstolsförfarandet.
 5. Beditom sp. z o.o. reserverar alla rättigheter till webbplatsen, dess grafiska element, sidlayout och andra element.
 6. Det är möjligt att använda material som publiceras på Beditom sp. z o.o.hemsida för offentliggörande endast med tillstånd av Beditom sp. z o.o. bolaget

PERSONLIGA UPPGIFTER och information till och från Beditom sp. z o.o.

 1. Beditom sp. z o.o. förklarar att den information som lämnas av dig angående personuppgifter inte kommer att lämnas ut till tredje part. Att tillhandahålla denna information är frivillig, men underlåtenhet att tillhandahålla denna information gör det omöjligt att utföra aktiviteter som du har blivit ombedd att göra. Dessa uppgifter kommer endast att användas för marknadsföring av Beditom sp. z o.o. och för tekniska ändamål med avseende på webbplatsens funktionalitet.
 2. Information om personuppgifter som tillhandahålls via Beditom sp. z o.o. webbplats  behandlas konfidentiellt Överlämnande av information som lämnas får endast ske till statliga myndigheter och institutioner i fall som anges i relevanta lagar om skydd av personuppgifter och sekretess för kommersiell information.
 3. Skicka data via Beditom sp. z o.o. hemsida eller i en annan form till Beditom-bolaget innebär att du samtycker till att använda dessa data för marknadsföring och tekniska ändamål. 

Ansvar Beditom sp. z o.o.

 1. Beditomsp. z o.o. Han är inte ansvarig för felaktig användning av information på sin webbplats, särskilt för användning av reklammaterial och tekniska presentationer för designändamål. Alla publicerade på Beditom sp. z o.o. hemsida  Presentationer och grafiska element är endast för illustration.
 2. Reklammaterial som publiceras på Beditom sp. z o.o. webbplatser är reklamprodukter som erbjuds av Beditom sp. z o.o. Jag är inte ett erbjudande i den mening som avses i artikel 66 i civillagen.
 3. Beditom sp. z o.o. förbehåller sig rätten att göra ändringar i innehållet på webbplatsen utan föregående meddelande. Innehållet i den information som finns på webbplatsen för vårt företag fylls hela tiden på och trots att data och information som finns i det kan ändras. Av denna anledning beditom - z. bednarczyk sp. J. kan inte ge garanti för att uppgifterna på webbplatsen är uppdaterade och fullständiga.
 4. Beditom sp. z o.o. är inte ansvarig för skador på egendom eller egendom som direkt eller indirekt beror på användningen av webbplatser. Risken att använda informationen och använda den för egna ändamål ligger hos webbplatsanvändaren.
 5. Ägaren och / eller entreprenören är inte ansvarig för:
  • eventuella skador som orsakats av felaktig inspelning eller läsning av elektroniska meddelanden som skickats till dig,
  • användningen av data som skickas till din e-postadress i strid med deras avsedda användning av tredje part, omöjligheten med att skicka orderat informationsmaterial avseende innehållet på webbplatsen av skäl som hänför sig till ägaren och / eller den oberoende entreprenören
  • förlust av data som orsakats av fel på din datorutrustning,
  • handlingar från personer utanför det som bryter mot lagen och andra omständigheter som är oberoende av ägaren och / eller entreprenören
 6. Beditom sp. z o.o. är inte ansvarig för innehållet på andra webbplatser som hänvisas till företagets hemsida och förklarar att vid tidpunkten för offentliggörandet på företagets hemsida innehöll de inte något innehåll som stred mot lagen. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J .. är inte ansvarig för skador på egendom och icke-egendom som direkt eller indirekt beror på användningen av webbplatser som hänvisas till företagets hemsida. I händelse av att hänvisningar till bolagets hemsida Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. Beträffande hela eller delar av företaget, Beditom-bolaget - Z. Bednarczyk Sp. J .. är inte ansvarig för eventuella skador som uppstår genom att erhålla information via tredje part.

Policy COOKIES

Beditom sp. z o.o.med sitt säte i Gdynia vid ul. Północna 1D, som ägare och administratör av webbplatsen www.beditom.eu (nedan kallad webbplatsen) nedan presenterar information om användningen och användningen av cookies på webbplatsen.

1. Webbplatsen samlar inte automatiskt information, förutom information som finns i cookiefiler.

2. Kakor (så kallade "cookies") är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på webbplatsens slutanvändare och är avsedda att använda webbplatsens webbplatser. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen från vilken de kommer, deras lagringstid på slutanordningen och ett unikt nummer.

3. Enheten som placerar cookie-filer på webbplatsens användares slutenhet och åtkomst till dem är webbplatsadministratören.

4. Kakor används för att:

 • justera innehållet på webbsidorna till användarens inställningar och optimera användningen av webbplatser; I synnerhet tillåter dessa filer att erkänna webbplatsens användare och visa webbplatsen korrekt, anpassad efter hans individuella behov.
 • skapa statistik som hjälper till att förstå hur webbplatsanvändarna använder webbplatser, vilket gör det möjligt att förbättra strukturen och innehållet.
 • behålla webbplatsanvändarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver skriva in hans inloggning och lösenord på alla undersidor på webbplatsen.

5. Webbplatsen använder två grundläggande typer av cookies: session cookies och ihållande cookies. Session-cookies är tillfälliga filer som lagras på användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsare). Hållbara cookies lagras på Användarens enhet för den tid som anges i cookiefilparametrarna eller tills de raderas av användaren.

6. Dessutom använder webbplatsen följande typer av cookies:

 • "nödvändiga" cookies, vilket möjliggör användningen av tjänster tillgängliga på webbplatsen, t ex autentiseringskakor som används för tjänster som kräver autentisering på webbplatsen.
 • cookies som används för att säkerställa säkerhet, till exempel används för att upptäcka bedrägerier inom autentisering på webbplatsen
 • "prestanda" -kakor, som möjliggör insamling av information om användningen av webbsidor;
 • "funktionella" cookies, vilket möjliggör "att komma ihåg" de inställningar som valts av användaren och personifierar användarens gränssnitt, t ex inom ramen för det valda språket eller regionen av användarens ursprung, teckensnittstorlek, webbutseende osv.

7. I många fall tillåter programvaran som används för att bläddra till webbplatser (webbläsare) som standard lagring av cookies på användarens slutanordning. Webbplats Användare kan när som helst ändra sina cookieinställningar. Dessa inställningar kan speciellt ändras så att den automatiska hanteringen av kakor blockeras i webbläsarens inställningar eller informerar dem om varje inmatning i webbplatsanvändarens enhet. Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera cookies finns i inställningarna för programvaran (webbläsare).

8. Webbplatsadministratören informerar om att begränsningar av användningen av cookies kan påverka några av de funktioner som finns på webbplatsen.

9. Mer information om cookies finns på  http://wszystkoociasteczkach.pl/  eller i avsnittet "Hjälp" i webbläsarens meny.

10. Webbplatsadministratören håller kollisionspolicyen uppdaterad enligt lagen om ändring av telekommunikationslagen. 

Börja använda denna hemsida som ägs av Beditom sp. z o.o inklusive de tjänster som tillhandahålls elektroniskt med hjälp av det, är likvärdigt med att godkänna villkoren som presenteras på denna webbplats, utan rätt att göra invändningar mot innehållet. Om du inte accepterar följande villkor har du inte rätt att använda webbplatsen eller tjänsterna som tillhandahålls elektroniskt. Vi ber dig att läsa dessa villkor noggrant.