Subventioner

  

 

SUBSIDIER FÖR INNOVATION 

 BEDITOM FÖRBEREDELSE OCH GENOMFÖRANDE AV BEDITOM EXPORTUTVECKLINGSPLAN

 

Mottagarens namn: BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Projektvärde: 256 435,00 PLN
Europeiska unionens deltagande: 163 902,31 PLN
Genomförandeperiod: 2013-2015

 

PROJEKT SOM FINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN  

 

 

SUBSIDIER FÖR INNOVATION

 

 TILLVÄXTET I FÖRETAGETS KONKURRENSKRAFTIGHET BEDITOM ATT AUTOMATISKA FÖRETAGS PROCESSER I BOMSYSTEMET OCH TJÄNSTER TJÄNSTER I PROGRAMVARAN-AS-A-SERVICE FORMULA

 

Nazwa beneficjenta: BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Projektvärde: 332 020,00 PLN
Europeiska unionens deltagande: 197 551,90 PLN
Genomförandeperiod: 2014-2015

 

PROJEKT SOM FINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN FRÅN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN