Beditom

 

 

› Metryka

Metryka

Wykorzystanie materiłów dostępnych na stronie Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.

 1. Dozwolone jest wykorzystanie serwisu internetowego firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. w zwykłym zakresie z możliwością kopiowania, wyświetlania, przekazywania z wyłączeniem modfikacji w całości lub części treści i elementów użytych do budowy strony.
 2. Prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnejobjęte są:
  - autorskie elementy graficzne
  - nazwy własne
  - autorski słowno-graficzne
  - inne oznaczenia o charakterze odróżniającym umieszczone na stronie internetowej .
 3. Firma Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. Zastrzega sobie wyłączność do korzystania z tych znaków i oznaczeń jeśli nie wykluczają tego warunki licencji elementów oprogramowania użytego do budowy stron firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.
 4. Strony internetowe firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. są chronione prawem. Naruszanie własności intelektualnej  firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. skutkować będzie wstąpieniem na drogę postępowania sadowego.
 5. Firma Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. zastrzega wszelkie prawa do strony internetowej, jej elementów graficznych, układu stron oraz jakichkolwiek innych jej elementów.
 6. Możliwe jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronach serwisu Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. do publikacji tylko za zgoda i autoryzacją  firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J...

 

DANE OSOBOWE i informacje przekazywane do i z firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.

 1. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. oświadcza że udzielone przez Państwa informacje dotyczące danych osobowych nie będą udostępniane osobom trzecim. Podawanie tych informacji jest dobrowolne jednakże nie podanie tych informacji uniemożliwi wykonanie czynności dla którech zostali Państwo o nie poproszeni. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla celów marketingowych firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. oraz do celów technicznych w zakresie funkcjonalności strony.
 2. Informacje o danych osobowych które są podawane za pośrednictwem strony internetowej firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.  traktowane są jako poufne. Przekazanie udzielanych informacji może nastąpić wyłącznie urzędom i instytucjom państwowym w przypadkach określonych odpowiednimi ustawami dotyczącymi ochrony danych osobowych i poufności informacji handlowej.
 3. Przesyłanie danych za posrednictwem strony firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.  lub w innej formie do firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. oznacza zgodę na wykorzystywanie tych danych w celach marketingowych i technicznych.

 

Odpowiedzialność Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.

 1. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J..nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie informacji znajdujących się na swojej stronie internetowej w szczególności za wykorzystanie materiałów reklamowych i prezentacji technicznych do celów projektowych. Wszelkie zamieszczone na stronie internetowej Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. Prezentacje, elementy graficzne mają jedynie charakter poglądowy. 
 2. Materiały reklamowe zamieszczone na stronach internetowych firmy Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. są reklamą produktów oferowanych przez firmę Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J..i nie są ofertą w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w treści strony bez powiadomienia.  Treść informacji zawartych na stronie internetowej naszej firmy jest w sposób ciągły uzupełniana  i pomimo staranności dane oraz informacje na niej zawarte mogą ulegać zmianie. Z tego powodu  Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J. nie może udzielić gwarancji odnośnie aktualności i kompletności informacji zawartej na stronie.
 4. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych, bezpośrednio lub pośrednio będących rezultatem korzystania ze stron internetowych. Ryzyko z korzystania z informacji i wykorzystywania jej do własnych celów leży po stronie użytkownika serwisu.
 5. Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek Państwa szkody spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem przesłanych na Państwa adres elektroniczny wiadomości,
  • wykorzystanie danych przesłanych na Państwa adres elektroniczny niezgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby trzecie, niemożliwość przesłania zamówionych materiałów informacyjnych dotyczących treści Serwisu z przyczyn od Właściciela i/lub Wykonawcy niezależnych,
  • utratę danych spowodowaną awarią Państwa sprzętu komputerowego,
  • działania osób z zewnątrz naruszające prawa oraz inne okoliczności niezależne od Właściciela i/lub Wykonawcy
 6. Firma Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych, do których odwołania znajduja sie na stronie firmy i oświadcza, że w chwili publikacji ich na stronie firmy nie zawierały treści sprzecznych z prawem. Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód majątkowych i niemajątkowych, bezpośrednio lub pośrednio będących rezultatem korzystania ze stron internetowych do których odwołania znajdują się na stronie firmy. W przypadku kiedy na obcych stronach internetowych zostały umieszczone odwołania do strony Firma Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. w odniesieniu do jej jej całości lub części firma Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J.. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wiążące się z pozyskaniem informacji za pośrednictwem stron trzecich.

 

Rozpoczęcie korzystania z niniejszego serwisu internetowego będącego własnością Beditom - Z. Bednarczyk Sp. J., w tym również z usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pomocą, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc, o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.