Dotacje

  

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

PRZYGOTOWANIE I WDROŻENIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU SPÓŁKI BEDITOM

 

Nazwa beneficjenta: BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 256 435,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 163 902,31 PLN
Okres realizacji: 2013-2015

 

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  

 

 

DOTACJE NA INNOWACJE

 

WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI BEDITOM POPRZEZ AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW BIZNESOWYCH W SYSTEMIE B2B I ŚWIADCZENIE USŁUGI W FORMULE SOFTWARE-AS-A-SERVICE

 

Nazwa beneficjenta: BEDITOM - Z.BEDNARCZYK SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 332 020,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 197 551,90 PLN
Okres realizacji: 2014-2015

 

PROJEKT WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIE EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO